سرفصل ها : مبانی و مفاهیم مدیریت مالی

  1. مبانی مدیریت مالی
  2. ریاضیات مالی و ارزش پول
  3. نحوه تهیه صورت های مالی
  4. تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  5. نحوه صحیح بکارگیری قوانین مالیاتی
  6. حسابداری بهای تمام شده
  7. آشنایی با نرم افزار های های مالی
  8. قانون تجارت در حسابداری


ارائه گواهینامه معتبر جهت مهاجرت با قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی در مجتمع فنی و حرفه ای بیکران با حضور اساتید برجسته این حوزه برگزار میگردد.

تلفن تماس و مشاوره

104 داخلی 88926750 -021

کلیه حقوق سایت محفوظ بوده و متعلق به شرکت کنترل فرایند بیکران می باشد