سرفصل ها : (AutoCAD 2D (I

  1. معرفی محیط Auto CAD
  2. معرفی انواع سیستم های مختصات دهی Draw Modify
  3. معرفی کمک رسم ها،Osnap، Intersection-mid point-end point


ارائه گواهینامه معتبر جهت مهاجرت با قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی در مجتمع فنی و حرفه ای بیکران با حضور اساتید برجسته این حوزه برگزار میگردد.

تلفن تماس و مشاوره

104 داخلی 88926750 -021

کلیه حقوق سایت محفوظ بوده و متعلق به شرکت کنترل فرایند بیکران می باشد