سرفصل ها : PLC S7 200

- سخت افزار:

 1. PLCخانواده زيمنس
 2. سخت افزار S7-200
 3. شناسايي s7-200 به همراه ماژولماي افزايشي
 4. انتخاب نوع PLC وقطعات جانبي آن با توجه به پروسه مورد نظر
 5. Wiring ، s7 – 200،در مدلهاي cpu 221،cpu222، cpu 224،cpu 226
 6. Wiring ماژولماي افزايشي EM223،EM 222،...

- نرم افزار

 1. معرفي نرم افزار STEP7 – micro / win
 2. طريقه نصب نرم افزار
 3. کار با نرم افزار micro/ win
 4. طريقه ارتباط PLCبا PC/PG
 5. آشنايي با زبانهاي برنامه نويسي LAD-STL- FBD
 6. برنامه نويسي با زبان LAD
 7. انواع حافظه ومکالمه هاي حافظه درS7-200
 8. معرفي وکار با دستورات BIT LOGIC
 9. کار با انواع Timer، counter در s7-200
 10. کار با انواع compare
 11. دستورات Move
 12. دستورات shift / rotate
 13. Passwordگذاري براي برنامه
 14. استفاده از زيربرنامه هاي SUB
 15. آشنايي وکار در محيطBLOCK Program
 16. آشنايي وکار در محيط System Block
 17. آشنايي وکار در محيطcross reference
 18. آشنايي وکار در محيط Data Block
 19. آشنايي وکار در محيط Symbol table


ارائه گواهینامه معتبر جهت مهاجرت با قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی در مجتمع فنی و حرفه ای بیکران با حضور اساتید برجسته این حوزه برگزار میگردد.

تلفن تماس و مشاوره

104 داخلی 88926750 -021

کلیه حقوق سایت محفوظ بوده و متعلق به شرکت کنترل فرایند بیکران می باشد