سرفصل ها : ابزار دقيق (II)

  1. استاندارد های اندازه گیری فلو (API, ISA, IPS , NIOEC , IGS)
  2. استاندارد های اندازه گیری سطح (API , IPS , NIOEC , IGS)
  3. استاندارد های مرتبط با ولو ها (API, ISA, IPS , NIOEC , IGS)
  4. استاندارد های ایمنی (EN , IEC , NFPA)
  5. استاندارد های مرتبط با کابل های ابزار دقیق، گلند کابل، جعبه تقسیم و سینی کابل (IEC , EN , ASTM)
  6. نحوه نصب تجهيزات و اتصالات مربوط HOOK UP
  7. عملکرد هاي پنو ماتيک، هيدروليک، و موتوري ،
  8. نحوه استفاده از انواع ولو ها MANI FOLD بکار برده شده در سيستم ابزار دقيق
  9. آموزش نقشه خواني P&ID نحوه شناسايي ابزار دقيق بر روي آن
  10. شناسايي انواع سيگنالهاي کنترل ابزار دقيق بر روي P& IDومحاسبه آن


ارائه گواهینامه معتبر جهت مهاجرت با قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی در مجتمع فنی و حرفه ای بیکران با حضور اساتید برجسته این حوزه برگزار میگردد.

تلفن تماس و مشاوره

104 داخلی 88926750 -021

کلیه حقوق سایت محفوظ بوده و متعلق به شرکت کنترل فرایند بیکران می باشد